Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

NieWiem
22:12
22:08
6601 8798 420
Reposted fromink ink

March 24 2017

22:16
1326 848b 420
Reposted fromink ink
22:12
7456 09d1 420

sixpenceee:

If only.

22:11
5273 3eb3 420

portermoto:

KIYOSHI YAMAGUCHI PHOTOGRAPHY
© Kiyoshi Yamaguchi.

Reposted fromkimik kimik vialifeless lifeless

March 08 2017

20:38
3923 0874 420
Reposted fromink ink
NieWiem
20:38
NieWiem
20:36
Reposted frompusiek pusiek vialifeless lifeless
19:04
8350 631d 420

moranion:

thismightwork:

antarcticabysea:

Reblogging for the sentiment but mostly the shades.

New life mantra.

The Little Garbage That Could

Reposted fromclenster clenster vialifeless lifeless
NieWiem
19:04
0153 c487 420
Reposted fromaanisiowe aanisiowe vialifeless lifeless

February 19 2017

22:58
4153 a113 420
NieWiem
22:58
0439 0e38 420
Jak żyć......
Reposted fromliveindarkness liveindarkness vialifeless lifeless
NieWiem
22:57
9801 678d 420
Reposted fromaammaazing aammaazing vialifeless lifeless
NieWiem
22:57
5954 faca 420
Reposted fromadamkrk adamkrk vialifeless lifeless
NieWiem
22:56
1831 2f74 420
Reposted frominto-black into-black vialifeless lifeless
NieWiem
22:55
NieWiem
22:53
5787 a195 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialifeless lifeless
NieWiem
22:49
Truth about Evian
Reposted fromfabs3 fabs3 vialifeless lifeless
NieWiem
22:46
Podróże sentymentalne wymagają odwagi. Uświadamiają nam, że po dawnych emocjach nie ma już śladu.
— Virginia Woolf
NieWiem
22:45
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...